Monitorovací pasti na štěnice

VYZKOUŠELI JSME ZA VÁS:

NÁŠ NÁZOR:

Při správném použití lze štěnice detekovat už při nízkém stupni zamoření. Používáme též v praxi.

VYBRANÉ NÁZORY NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ:

„Díky pastím na štěnice se naše podezření bohužel potvrdilo. Aspoň, že jsme to zjistili včas.“
Renata L., Krupka

 

CENA: 525,- Kč/5 ks (je třeba 2 ks na 1 postel)

Lepová past na štěnice v kombinaci s agregačním feromonem je velmi citlivým nástrojem k monitoringu výskytu štěnic před i po dezinsekčním zásahu. Umožňuje monitorovat výskyt štěnic v jednotlivých pokojích a pomoci stanovit potřebu dezinsekčního zásahu pomocí insekticidů nebo jeho opakování. Vhodný nástroj určený především profesionálům, kteří znají chování a reprodukční cyklus a rozeznají jednotlivá vývojová stádia štěnic a používají ho právě k výše zmiňovaným účelům.

Feromonovou kapsli obsahující agregační feromon štěnic umístíte doprostřed lepové plochy pasti. Kapsle je po vyjmutí z obalu připravena k použití (nepokoušejte se kapsli otevřít). Doporučují se 2 pasti pod každou postel. Lepové pasti by měly být v místnosti minimálně po dobu jednoho týdne.

Agregační (shromažďovací feromon štěnice postelní) aktivně láká obě pohlaví a všechny pohyblivá vývojová stádia štěnic do pasti
Past může být umístěna přímo pod postele a nábytek nebo v jejich těsné blízkosti v místech předpokládaného výskytu štěnic.

POUŽITÍ

K potvrzení výskytu štěnic před objednáním profesionálního zásahu

K vyvrácení výskytu štěnic po dezinsekčním zásahu

Neslouží k vyhubení, v případě potvrzení výskytu doporučujeme profesionální dezinsekci.

VÝHODY

  • Diskrétní, efektivní a snadno použitelný
  • Citlivá detekce i při nízkém zamoření
  • Vhodná k detekci všech vývojových stádií štěnic (nymfy a dospělci)
  • Štěnice jsou lákány feromonovou kapslí obsahující agregační feromon štěnic
  • Přehledná tabulka na zadní straně pro evidenci data, umístění, čísla pokoje a počtu odchycených jedinců

Lepové pasti na štěnice jsou určeny jako jeden z nástrojů při boji proti štěnicím a mají pomoci při profesionálním a přesném zásahu proti tomuto hmyzu. Nelze je použít k vyhubení štěnic! Pokud není na lepové pasti zachycena žádná štěnice, neznamená to, že se v kontrolované místnosti nevyskytují. Lepovou past na štěnice je možné v neporušených obalech skladovat 1 rok od data výroby.

Účinnost feromonu po rozbalení je dva týdny!
 

K likvidaci štěnic je vždy potřeba přistupovat komplexně, neboť se jedná o vysoce rezistentního škůdce na řadu insekticidů. Nezbytný je především profesionální zásah spolu s preventivními opatřeními (praní nad 60°C, nalezení úkrytů, zatmelení prostupů rozvodů topení atd.)

Technické informace

Cílový druh

Štěnice

Forma přípravku

Lepová past s feromonem

Forma balení

5x krabička  + kapsle