DRUHY ŠTĚNIC

Štěnice ptačí (Oeciacus hirundinis)

Je ektoparazitem v hnízdech jiřiček, vlašťovek a rorýsů. Jediný morfologicky rozpoznatelný druh naší štěnice. Je druhem menším než následující. Přední okraj štítu je mírněji vykrojený než u štěnice domácí, 3. a 4. tykadlový článek není výrazně tenčí než druhý článek. Žijí trvale v hnízdech hostitelských ptáků, odkud mohou hladové pronikat do domů, kde mohou příležitostně sát na lidech. Přestože je tento druh u nás možná nejčastějším druhem, nemá praktický význam, protože se u lidí trvale neudrží. Jeho výskyt v obydlí lze omezit bariérovými postřiky a likvidací hnízd hostitelů mimo dobu hnízdění.

 

Štěnice domácí (Cimex lectularius)

V našich podmínkách je zdaleka nejvýznamnějším druhem štěnice v lidských obydlích. Délka samičky je až 6 mm, samečka 5,5 mm. Přední okraj štítu je charakteristicky vykrojený, nejvíce ze všech druhů, 3. a 4. tykadlový článek je zřetelně tenčí než druhý článek. Vyskytují se typicky v úkrytech v konstrukcích postelí a v jejich nejbližším okolí. Nejvariabilnější a nejpřizpůsobivější druh štěnice. Saje na člověku, ale i na řadě dalších hostitelů (netopýři, ptáci, hlodavci aj.). U lidí způsobuje typickou svědivou kopřivku až tvorbu podlitin. Vzhledem ke stupňujícím se problémům dochází časem vždy k odhalení jeho výskytu a k pracnému hubení, které spočívá v důsledné asanaci postelí a jejich okolí.

 

Štěnice tropická (Cimex hemipterus)

Druh lidských obydlí blízce příbuzný druhu C. lectularius, se kterým má velmi podobnou ekologii. Jedná se však o tropický výrazně teplomilný druh, který je do České republiky občas zavlékán z tropických oblastí, kde je častý. Vyžaduje podobný způsob hubení jako štěnice domácí.

 

Štěnice holubí (Cimex columbarius)

Druh vázaný na ptáky zejména na kolonie holubů, je znám i z hnízd lejsků. Morfologicky je prakticky nerozlišitelný od štěnice domácí. Má však jinou ekologii, jeho výskyt není soustředěn do okolí lůžek, ale do okolí hnízdišť holubů. U lidí se trvale nedrží. Z poslední doby nejsou o jeho výskytu v České republice spolehlivé zprávy.

 

Štěnice netopýří (skupina druhů Cimex pipistrelli/dis­similis)

Žijí trvale v koloniích netopýrů, odkud mohou vzácně pronikat do bytů. Z České republiky jsou známy ojedinělé případy z bytů vyšších pater panelových domů z 80. let, u kterých se v mezipanelovém izolačním prostoru usídlily kolonie netopýrů. Tento druh je velmi podobný štěnici domácí, nachází se však většinou různě po bytě mimo postele, často kolem okenních parapetů atd. Na člověku saje jen příležitostně a trvale se u lidí neudrží.

Pro potřeby DDD je znalost druhu štěnice a zejména jeho biologie dosti zásadní otázkou, protože by z toho měl vycházet způsob hubení a ochrany. Určování štěnic do druhů je však problematické, viz např. [2]. V terénních podmínkách není determinace do druhu prakticky proveditelná. Praktické je vycházet z biologie a z projevů výskytu štěnic. Pokud je výskyt štěnic lokalizován do lůžek a u osob jsou typické kožní projevy, jedná se vždy o lidskou štěnici (u nás prakticky vždy o štěnici domácí). V těchto případech je nutné vždy nekompromisně vyžadovat, popř. nařídit, řádnou a odborně provedenou asanaci prostředí se 100% účinností. Zdravotnický význam zbylých tří druhů štěnic je zcela okrajový. Spočívá prakticky v tom, že jejich výskyt může vyvolat zbytečnou paniku, protože jsou velice podobné druhům žijících na lidech. Z tohoto důvodu je vhodné na ně při šetření v terénu rovněž myslet.

 

RNDr. Libor Mazánek, PhD.

Jana Urbancová

ZPĚT NA ZAČÁTEK

ZPĚT NA OBSAH