Existuje vůbec nějaká prevence, možnost, jak se proti zavlečení štěnic bránit?

 

1) Informujte své nájemníky např. vývěskou o současné stále se zvětšující problematice výskytu štěnic.

Nájemníci by měli především vědět, že na štěnice sami nestačí a že je třeba výskyt ihned nahlásit. Také by asi měli být ubezpečeni, že se za to na ně nebudete "zlobit", jinak by mohli případný výskyt tajit...  Rozhodně by měli také vědět, že nesmějí nikdy stříkat insekticidní spreje a vyhazovat zamořený nábytek (viz. článek "Co zásadně nedělat, když se objeví štěnice!!!"). Pokud budou jen trochu zodpovědní a těmito radami se budou řídit, dokážete situaci podchytit včas. Zamezíte tak většímu rozšíření po domě a tím také větším finančním nákladům.

Je opravdu velký rozdíl, když ošetřujeme byt, kde se stříkaly spreje. Tam, kde výskyt nahlásili a nic sami nestříkalli, se štěnice vyskytují "více pohromadě" zejména v oblasti čela postele. Jejich likvidace tedy není tak složitá a v okolních bytech většinou ještě nic není. Pokud ale nájemníci řeší situaci již delší dobu sami, stříkají spreje, savo atp. dochází k rozlézání štěnic do větší vzdálenosti od postelí a samozřejmě také k dřívější migraci do okolních bytů.

 

2) Pokud to jen trochu jde, zajistěte si kontrolu nad pohybem nábytku v domě.

Z tohoto hlediska vznikají tři rizikové situace.

a) Nastěhuje se nový nájemník, který měl štěnice v původním bydlišti.

b) Stávající nájemník si koupí zamořený nábytek.

c) Nájemník neoznámí výskyt štěnic a stěhuje se jinam. 


Ve všech třech případech samozřejmě hrozí riziko jak aktivního tak i pasivního šíření štěnic. Jako majitel domu si můžete zakotvit v nájemní smlouvě podmínku, že před nastěhováním či vystěhováním má nájemník povinnost nechat si na svoje náklady prohlédnout nábytek odbornou firmou. Cena za prohlídku bytu není vysoká, navíc můžete mít s firmou předem sjednanou dohodu.

 

3) Máte-li personál, nechte jej odborně proškolit. 

Proškolený pracovník bude schopen sám poznat, co a kde má hledat, a bude tak schopen odhalit přítomnost štěnic včas.

 

Nabízíme proškolení Vašeho personálu!

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel. čísle 608 546 777