Datum: 12.06.2018

Vložil: admin 1

Titulek: Re: Prosba o radu

Dobrý den,

na tento problém se vztahuje paragraf 57 odstavec 2. zákon č. 258/2000 sb. (obytné místnosti):

(2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna
podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je
podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců
nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných
členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti,
pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má
povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství
vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka
státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

On má povinnost, má-li štěnice, nechat provést jejich odborné odstranění. Bohužel v praxi je ten problém trochu složitější. Pokud jste SVJ či družstvo, můžete mu na základě tohoto paragrafu nařídit (písemně na doručenku + volně do schránky), aby nechal do určitého data provést odbornou dezinsekci. V případě, že (samozřejmě) nebude reagovat, mu tam dále napište, že dalším krokem budete muset věc řešit přes hygienu či policii. A takto potom skutečně postupovat. Vyžádat si zásah hygieny - zde však doporučuji trvale naléhat, jinak se tím asi nebudou moc zabývat. Pokud to touto cestou nepůjde, můžete podat oznámení na policii z důvodu narušování obč. soužití. Pokud by se jim do toho nechtělo, lze si v domovním řádu stanovit např. podmínku, že pokud se u někoho v bytě objeví jakýkoliv škodlivý hmyz (myšleno štěnice,šváb, rus), je povinen to neprodleně oznámit správci. Takto vlastně poruší domovní řád a již se s tím dá dělat více.
Každopádně, pokud on nebude vstřícný, bude to na delší dobu a pevné nervy.

Ohledně pásových postřiků - co všechno zahrnovaly? Pokud nebyla důkladně ošetřena postel/postele, ale pouze jen "pás" kolem postele je to pro Vás opravdu celkem zbytečné. Pokud celá věc trvá již delší dobu, je dost možné, že už bude bytů zasažených více. Zvláště, pokud ten majitel (nebo i kdokoliv jiný) třeba nosil zamořený nábytek po chodbě k popelnici... Takto se mohou roznést štěnice po domě i "nepravidelně" oproti běžnému postupnému šíření při migraci. Bylo by asi vhodné provést prohlídku a bariérová ošetření všech bytů. A samozřejmě dostat se ke zdroji.

Přidat nový příspěvek